Til info holder vi feriestengt fra 7. juli til og med 4. august. 

Vikar ved øyeblikkelig hjelp -behov er da Karrestad legekontor, se ovenstående info om adresse og telefonnummer .