Det nærmer seg tid for vaksinering med influensavaksine for risikogrupper.

Risikogruppene er som i fjor:

-      Eldre fra fylte 65 år

-      Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

-      Gravide i 2. og 3.trimester (etter 12.svangerskapsuke),
gravide i 1.trimester med tilleggsrisiko

-      Barn og voksne med alvorlige kroniske sykdommer

Vårt kontor har fått et visst antall vaksiner fra kommunen, som er tenkt gitt til pasienter med økt risiko ved influensa. Det gjør at vi nå i første omgang må prioritere å gi vaksinen til de som har flere risikofaktorer og deretter de som har "kun" en risikofaktor. Vi håper å kunne få flere vaksiner etterhvert , alternativt gi ut resepter til vaksine, som man da kan avtale å få satt her på kontoret. Send melding her eller ring oss om det er spørsmål. 

 

 

Kommunens massevaksinering vil bli gjennomført i uke 44 i idrettshallen ved Porsnes skole – mandag til fredag kl. 08.30 – 15.30, tirsdag og torsdag også kl. 16.00-19.00. For å unngå ansamling av mange mennesker, må de som ønsker vaksine bestille time for vaksinering på nett. For de som finner dette vanskelig, vil det også være mulig å bestille time på telefon. Nærmere opplysninger om dette vil bli lagt ut på kommunens hjemmesider og dessuten bli kunngjort i Halden Arbeiderblad.