PR. 13/3 GJELDER FØLGENDE RÅD :

ALLE SOM HAR VÆRT PÅ REISE UTENFOR NORDEN SIDEN 27/2 SKAL HOLDE SEG I HJEMMEKARANTENE I 14 DAGER.

DE SOM ER I HJEMMEKARANTENE VIL IKKE LENGER BLI TESTET, MED MINDRE DE BLIR DÅRLIGERE I EN SLIK GRAD AT DE TRENGER Å KONTAKTE HELSEVESENET.

ANBEFALT KARANTENE FRA HELSEMYNDIGHETER GIR RETT TIL SYKMELDING. IKKE MØT OPP, MEN RING OSS, SÅ AVTALER VI KONTAKT MED TELEFONKONSULTASJON.

VI KOMMER I NÆR FREMTID TIL Å GJENNOMFØRE TELEFONKONSULTASJONER ISTEDENFOR OPPMØTE FOR Å REDUSERE SMITTERISIKO.